21-01-14

Koe8

 zo in zijn...

zien uit glasgebroken randen

verzopen aardwater besmeurd door vervaardigde vreemdkleurigheid

 

om de boom gedraaid door een vergeten draagvlak

schaal ... opstandig verkleinen

Grens de hoek af tot een lijn

Bestempel de koe8[ter]

neuzen voor geurzaad

 

zing voor je verhaal

Gesplit in het midden van de RIJk+++ste Derde

 

Opper om stille verdragen

Verwond ongelovigen met intieme gerookte heldenduister

In_ui[t]r[ol]op

 

Zachtvacht' glansKraam' g(r)a(s)bewolker'...opgenomen in akoe(s)tische wind

11-01-14

Graaf DAG verKLaring

Opmars...gestage TRaag toets

spraakmakende (s)PREEKstilte

ophitsing in lichte zeden

zonder zomaar ZITten

verweer vroeger over later

 

kLUISTEREN aan roestblokken

gestrikt...vertikt...gekruld in takgewoel

vers versierde leegte

vormen zonder randen

 

BERGing...gewicht op een duur graf

BAL(ans)ling(o)schap

een groep verzamelingen van namen

zonder tekens bewaard