11-01-14

Graaf DAG verKLaring

Opmars...gestage TRaag toets

spraakmakende (s)PREEKstilte

ophitsing in lichte zeden

zonder zomaar ZITten

verweer vroeger over later

 

kLUISTEREN aan roestblokken

gestrikt...vertikt...gekruld in takgewoel

vers versierde leegte

vormen zonder randen

 

BERGing...gewicht op een duur graf

BAL(ans)ling(o)schap

een groep verzamelingen van namen

zonder tekens bewaard

 

De commentaren zijn gesloten.